Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovania

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.mamasystem.sk (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať cvičebné videá pre tehotné ženy a ženy po pôrode, pomocou ktorých môžete cvičiť doma (ďalej len „Služba“) alebo objednávať tovar z ponuky tretích strán, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja (ďalej len “Tovar”). Ukážky cvičebných videí sú dostupné na Webovej stránke.

1.2 Webovú stránku prevádzkuje Mgr. Eva Kurčíková, IČO: 54244722, so sídlom Poľná 466/88A, 90028 Zálesie, Slovenská republika, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Senec, č. živnostenského registra 140-27391 (ďalej len „my“), DIČ: 1078127523, e-mail: eva@mamasystem.sk .

1.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke alebo objednaním Služby (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. 

2. Využívanie Služby

2.1 Na Webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu a hesla. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.

2.2 Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).

2.3 Po Registrácii Vám bude umožnené využívať len časť Služby, a to zadarmo sledovať živé prenosy z cvičení, ktoré sprístupníme (ďalej len „Bezplatné členstvo“).

2.4 Popri Bezplatnom členstve budete môcť po vytvorení Bezplatného členstva získať platený prístup k celej databáze cvičebných videí v archíve vrátane vopred natočených profesionálnych cvičebných videí (ďalej len „PREMIUM členstvo“). PREMIUM členstvo obsahuje výber z viac ako 9 druhov cvičení, viac ako 25 hodín videa v HD kvalite, kvalitných inštruktorov, prístup zo všetkých zariadení (PC, notebook, mobil, tablet, TV, atď.), on-line odbornú pomoc vrátane archívu zo živých prenosov z cvičení.

2.5 Za účelom používania Služby fitness programu ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si zvolíte druh programu (ďalej len „Objednávka“), a to Core Basics, Total Body alebo Total Body Plus, a zároveň zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „Cena“). Pred odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, fakturačné údaje a spôsob platby. Zverejnenie údajov o fitness programoch na našej Webovej stránke sa nepovažuje za návrh o uzatvorenie zmluvy, ale za výzvu na predloženie návrhu z Vašej strany. Odoslaním Objednávky robíte takýto návrh na kúpu fitness programu. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Cenu programu. Prístup do programu získate v momente, kedy Vám emailom potvrdíme úhradu. Takéto potvrdenie urobíme hneď po tom, čo nám zašlete Objednávku a zaplatíte príslušnú cenu podľa článku 3 nižšie. Od tohto momentu Vám bude obsah Vami zvoleného fitness programu dostupný a Vy ho budete môcť využívať prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu..

2.6 Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainštalovaným pluginom Flash player. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

3. Spôsob platby

3.1 Za príslušný fitness program ste povinný zaplatiť jednorazový poplatok vo výške zverejnenej na Webovej stránke pri každom fitness programe.

3.2 Platba je možná kartou cez platobnú bránu Stripe. 

3.3 Cena každého fitness programu je uvedená v Cenníku v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH) či ostatných poplatkov.

4. Nákup tovaru

4.1 Webová stránka je sprostredkovateľom nákupu tovaru – cvičebných pomôcok a športového oblečenia (affiliate partner). Na webovej stránke je ponúkaný tovar od tretích strán. Sprostredkovateľ nie je predajcom či dodávateľom tovaru.

 

4.2 Objednávka Tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje iba na webovej stránke tretej strany, t.j. predajcu tohto tovaru (affliate partnera) prostredníctvom unikátneho linku. Za nákup takéhoto Tovaru dostaneme od predajcu malú províziu. Táto provízia nijako neovplyvní Vašu finálnu nákupnú cenu daného Tovaru.

4.3 Objednanie Tovaru vykonáte tak, že kliknete na obrázok zvoleného Tovaru a prostredníctvom unikátneho linku budete presmerovaný priamo na e-shop partnerskej stránky, kde vykonáte nákup. Celá objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy a platobné a dodacie podmienky sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami partnerskej stránky. 

4.3 Tretie strany, t.j. predajcovia tovaru, ktorým sprostredkujeme predaj, sú: Alza.sk, Mall.sk, Sportissimo.sk a Hop-sport.sk

5. Garancia vrátenia peňazí

5.1 Robíme všetko pre to, aby sme Vám poskytli Služby v maximálnej možnej kvalite. Napriek tomu nedokážeme zabezpečiť, že Vám bude naša Služba páčiť a že Vám bude vyhovovať.

5.2 Preto, ak nie ste s kvalitou ktoréhokoľvek fitness programu spokojní, môžete do 30 dní od kúpy programu odstúpiť. Ak od Zmluvy takto odstúpite, my Vám v čo najkratšej dobe, ktorá nebude dlhšia ako 14 dní vrátime zaplatený poplatok. Odstúpením od Zmluvy strácate prístup do online fitness programu.

5.3 Odstúpiť od Zmluvy môžete akýmkoľvek spôsobom, napríklad emailom alebo v listinnej podobe. Postačí, ak nám v rámci lehoty zašlete email s informáciou, že nemáte záujem o fitness program, ktorý ste si zakúpili, a my to budeme považovať za odstúpenie od Zmluvy.

6. Záručné a reklamačné podmienky

6.1 Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu videa, môžete to reklamovať. Majte prosím na pamäti, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená aj rýchlosťou Vášho internetového pripojenia. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak nám zašlete email na eva@mamasystem.sk, najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch na to máme zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k Vašej spokojnosti odstránili čo najskôr. Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Na konci Vám zašleme email, v ktorom uvedieme, že Vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdŕžaní emailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následne riešenie k Vašej spokojnosti.

7. Zrušenie Užívateľského účtu

7.1 Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť v sekcii „Môj účet“

7.2 Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.

8. Autorské právo

8.1 Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

9. Ďalšie práva a povinnosti

9.1 Vždy sa poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom a zhodnoťte svoje fyzické schopnosti pred začatím ktoréhokoľvek fitness programu na tejto webstránke. MamaSystem je vo vyšších úrovniach fyzicky náročnejšie cvičenie, takže sa vždy uistite, že máte dostatočný príjem tekutín a doprajte si menšie prestávky, aby ste predišli úrazom a nevoľnostiam. Pri akejkoľvek bolesti alebo slabosti či nevoľnosti ihneď prestaňte cvičiť a kontaktujte svojho lekára.

9.2 Niektoré cvičebné programy MamaSystem využívajú odporové gumy, fit lopty, činky, stoličky, lavičky či iný nábytok/pomôcky na cvičenie. Ak tieto nie sú použité správne, môžete si spôsobiť zranenie. Pre vašu vlastnú bezpečnosť, vždy sa pred použitím cvičebného náradia uistite, že je nepoškodené, bez závad a vhodné na použitie. Pri použití stoličky/lavičky sa vždy uistite, že stojí na rovnom a bezpečnom povrchu. Ak máte pocit, že určitá cvičebná pomôcka nie je pre vás vhodná na vykonanie cviku, daný cvik vynechajte. Aby ste predišli úrazom, vždy sa uistite, že priestor, v ktorom cvičíte, je bez prekážok – nábytok, resp. iné predmety v domácnosti, ktoré by vám mohli prekážať pri cvičení, domáce zvieratá, deti, prípadne iné pomôcky, ktoré momentálne nevyužívate. 

9.3 Ak ste tehotná, alebo máte akúkoľvek špeciálnu diagnózu resp. históriu úrazu pohybového aparátu (problémy s alebo úraz členku, kolena, ramena, krku, chrbtice), konzultujte cvičenie so svojím lekárom, ktorý pozná vašu diagnózu. Napriek tomu, že tento program je zameraný na tehotné ženy, a ženy po pôrode, MamaSystem nie je lekár ani zdravotník. Mali by ste sa uistiť u svojho lekára, že je pre vás tento program bezpečný. 

9.4 Využívaním tohto programu beriete na vedomie všetko zdravotné riziko, spôsobené nesprávnym cvičením, nevhodným využívaním tohto programu alebo ignorovaním vášho zdravotného stavu resp. rád vášho ošetrujúceho lekára. MamaSystem nenesie zodpovednosť za žiadne úrazy alebo poškodenia zdravia spôsobené priamo, alebo nepriamo cvikmi, cvičebnými plánmi, nutričnými plánmi, fitness poradenstvom alebo akýmkoľvek iným obsahom na tejto stránke a sociálnych sieťach MamaSystem. 

9.5 Kúpou programu MamaSystem súhlasím s nasledovným: 

Rozumiem, že môžem kedykoľvek cvičenie prerušiť alebo upraviť, a že je mojou povinnosťou informovať môjho lekára a vyhľadať lekársku pomoc ihneď, keď sa u mňa prejavia symptómy ako extrémna únava, slabosť, dýchavičnosť, bolesť v hrudníku. 

Rozumiem, že cvičenie obnáša aj určité riziko, vrátane (ale nie výlučne) vážnych úrazov chrbtice a krku, infarkt, mozgová mŕtvica, poškodenie svalov, kĺbov, alebo kostí. Rozumiem, že takéto riziko vyplývajúce z akejkoľvek fyzickej aktivity je priamo úmerné úrovni mojej fyzickej zdatnosti, zdravotnému stavu a môjmu subjektívnemu zhodnoteniu vlastného stavu a schopností.

Kúpou tohto programu potvrdzujem, že som porozumela všetkým rizikám a akceptujem, že MamaSystem nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne aktuálne alebo budúce zranenia alebo škody vzniknuté počas využívania akýchkoľvek programov a služieb MamaSystem.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov a používania cookies.

Dokument Ochrana osobných údajov nájdete TU a dokument o tom ako používame Cookies nájdete TU.

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

11.1 Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

11.2 Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

11.3 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

11.4 Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

11.5 V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

11.6 Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

12.2 V odôvodnených prípadoch nie sme povinný uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu.

12.3 Svojou ponukou Služieb vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

12.4 Objednaním Služby, resp. uzatvorením Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese: mamasystem.sk/obchodne-podmienky/

12.5 Súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy si hradíte Vy.

12.6 Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

12.7 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.8 Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.

12.9 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Táto verzia VOP platí od 15.4.2022